Policealne Studium Kosmetyczne
Barbary Jaroszewskiej

Centrum Edukacji Kosmetologicznej

Przedmioty

W procesie kształcenia słuchacze przygotowywani są z następujących przedmiotów:

Anatomia

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące struktury organizmu. Słuchacz zapoznaje się z istotą podstawowych procesów fizjologicznych, ich głównymi etapami, lokalizacją i znaczeniem, a także ich wzajemnymi zależnościami. Poznaje powiązania pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych układów.

CEK

Dermatologia

Słuchacz zapoznaje się z budową skóry oraz przydatków. Zdobywa wiedzą z zakresu jej chorób, aby w przyszłości odpowiednio zdiagnozować klienta.

CEK

Fizykoterapia

Słuchacz zapoznaje się z czynnikami fizykalnymi i ich oddziaływaniem na organizm człowieka. Uczy się zasad działania i budowy lamp, aparatów i innych urządzeń fizykoterapeutycznych. W ramach zajęć słuchacz zdobywa umiejętności różnych technik masaży (klasyczny, kamieniami, bańkami chińskimi, bambusami, miodem) ciała.

CEK

Chemia kosmetyczna

Przedmiot zapoznaje z podstawową wiedzą z zakresu składu preparatów kosmetycznych, z surowcami potrzebnymi do produkcji kosmetyków oraz związkami czynnymi pochodzenia naturalnego i syntetycznego.

CEK

Pracownia chemii kosmetycznej

Słuchacz uczy się pracy w laboratorium chemicznym, potrafi przeprowadzić ocenę jakości surowców kosmetycznych i wyrobów gotowych oraz sporządzać podstawowe kosmetyki.

CEK

Higiena

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawowymi zasadami higieny ogólnej, osobistej i zawodowej.

CEK

Podstawy żywienia

W trakcie nauczania słuchacz poznaje jak odżywiać organizm zgodnie z normami żywieniowymi. Dowiaduje się jak dostosować dietę do danego problemu oraz jak odpowiednio zbilansować mikro i makro elementy.

CEK

Podstawy działalności gospodarczej

Przedmiot uczy posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Ułatwia zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz wyrobienie nawyku korzystania ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej. Uczy działań związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z przysługujących praw i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

CEK

Podstawy psychologii

Słuchacz poznaje podstawowe pojęcia z wybranych zagadnień z psychologii, co w przyszłości ma mu ułatwić zarówno kontakt z klientem jak i pracę w zespole.

CEK

Wizaż

Słuchacz poznaje różne rodzaje kosmetyków kolorowych. Uczy się rozpoznawania kształtów i typów twarzy oraz technik ich korygowania i tuszowania defektów skóry-kamuflaż. Wykonuje różne rodzaje makijaży (dzienny, wieczorowy, okolicznościowy, fantazyjny) oraz elementy charakteryzacji.

CEK

Pracownia kosmetyki

Przedmiot obejmuje wszystkie czynności i zabiegi jakie słuchacz powinien poznać w trakcie nauki. Należą do nich: pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, masaż twarzy szyi i dekoltu,masaż pleców, pielęgnacja kończyn dolnych i górnych, klasyczne zabiegi kosmetyczne, maski kosmetyczne, pielęgnacja piersi w domu i gabinecie, pielęgnacja ciała.

CEK

Kosmetologia

Słuchacz poznaje zagadnienia z zakresu kosmetyki teoretycznej, uczy się rozpoznawać rodzaje, metody diagnostyki, wpływ czynników zewnętrznych, gruczołów dokrewnych, makro i mikro elementów, witamin na skórę i jej przydatki. W trakcie nauki zdobywa wiedzę z zakresu stosowania ziół w kosmetyce oraz olejków eterycznych (aromaterapia). Poznaje metody walki z nadmiernym owłosieniem, cellulitem, rozstępami.

CEK

Ratownictwo

Słuchacz zapoznaje się z pierwszą pomocą. Poznaje zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczy się postępowania w przypadkach nagłych, mogących wstąpić w gabinecie kosmetycznym (porażenie prądem, oparzenie chemiczne, oparzenie termiczne, utrata przytomności, atak epilepsji).

CEK

Języka angielski zawodowy

Słuchacz poznaje fachowe słownictwo z zakresu języka angielskiego.

CEK